lørdag 15. oktober 2011

Oppvåkningens hodebry!

Jeg hadde en 'oppvåkning' idag som forklares av;  'Arkimedes's Lov' og Platons 'Skygger.'
  
I går gjorde jeg trivielle ærend i form av en handletur, og idag kom det en enorm forståelse på flere plan (med utgangspunkt i denne turen og det den hadde å by på!)  

Alt det vi opplever henger sammen, og oppvåkninga skjer fordi vi nå er inne i en fase hvor vi knytter trådene (som i et teppe!)  

Da jeg så og forsto sammenhengene i dag tidlig (som hadde utspring i det jeg opplevde igår) kom det to herrer fram på netthinna;  Arkimedes og Platon.  

De ville supplere bildene og trådene og det arbeidet jeg holdt på med etter natta. Jeg er overveldet over hvor klart alt ble etter dette besøket. Både Arkimedes og Platon er kjenninger fra min tidligste ungdom, men har ellers ikke vært så direkte involvert i livet mitt.  Det ble de derimot idag.  

Først viste Arkimedes at hans Lov har gyldighet over det meste av dype, eksistensielle spørsmål.  Svarene ligger helt oppe i dagen når Arkimedes snakker!

Platon er ikke mindre aktuell, med sine 'Skygger'.  Akkurat idag - her jeg sitter og skriver, er det mer enn merkelig at jeg forkastet han første gang vi møttes. 


Han hadde ikke noe å si meg!  Idag forklarer også han alt jeg ikke har hatt tilfredsstillende svar på! 

Nå har Vann, Lys og Mørke vist sine dybder og høyder med både spørsmål og svar. Alt har visualisert sin enorme Bevissthet for meg, og jeg forstår at de tre har en spesiell oppgave å utføre i våre liv.  

Det er makeløst når alt blir snudd opp ned og du ser helt klart hvordan det henger sammen, og du forstår hvorfor det er slik.  

Og så er det lettere å fortsette dykkinga.  Og - vi er alle En og derfor har det jeg opplevde også relevans for mange andre.


Tukáte


Ingen kommentarer: