mandag 17. oktober 2011

Finner du nøkkelen her?


Da jeg leste SaLuSa idag, greide jeg ikke å holde meg på det fysiske planet.  Jeg fløt mellom dimensjonene da jeg leste, og ikke bare herfra og oppover, men også nedover i biologien hvor vi holder på å slippe forankringen.
 
SaLuSa klargjorde veldig mye for meg idag - som har ligget og modnet i mange år allerede, og jeg anbefaler at det han skriver leses nøye og med ettertanke. 

Her kommer det mye informasjon om noe det aldri har vært snakket om i klar-tekst, men som er mye omtalt i milelange kanaliseringer etter hvert.  At det ikke har vært klart uttalt har sikkert noe med den omtalte 'Planen'  å gjøre.  

NB!   Når jeg snakker om 'ikke klart uttalt' er det i forhold til vår forståelse, i virkeligheten står det både klart og tydelig.  Finn nøkkelen!

Ingen kommentarer: