søndag 16. oktober 2011

Verden ryddes og ordnes!

"Montague Keen

October 16, 2011 
The World Awakens !"
Galactic Channelings.comNoe av innholdet:
Nå ser psykopatene på toppen av verden, at de mister grepet på den.   Psykopater er uten sjel, sier Montague Keen, de tar fra andre det de vil.  I det øyeblikk et land går ut av rekkene, som de arfrikanske landene, er psykopatene på pletten med sine krigsmaskiner og systematiske ødeleggelser.

En annen del av planen har vært å ødelegge menneskenes høyre hjernehalvdel og pinealkjertel, dette skulle gjøres med giftstoffer og medisinering.  Folkets tåpelighet, gjorde at de trodde det var til deres eget beste!  Nå gis det korrekt informasjon, så alle kan gå inn i lyset.  Menneskene er mektige vesener som det er blitt tuklet med, og som har blitt manipulert til å tro at de er hjelpeløse. Montague Keen roser David Icke, og sier David er beundret på begge sider for den innsatsen han har gjort for menneskeheten.

Verden er inne i en oppryddingsprosess, med sinn fullt av søppel uten evne til å ta egne valg. De av dere som er drevet av kjærlighet og ønsker fred og harmoni for alle, vil få se fruktene av strevet.  Irlands statsminister Enda Kenna, hadde motet til å stå opp og snakke Vatikanet midt imot.  Ikke mer voldtekt av barn.  Vatikanet forkynner kjærlighet, men gir ut frykt.  Handlingene forteller det sanne bildet.

Den som er sensitiv, kjenner til endringene som skjer.  For de som er to kan det føre til ubalanse i forholdet, en merker noe den andre ikke forstår - ikke ta forhastede slutninger.   Snakk åpent og ærlig, dette er alltid det beste.   Dere lever i en vanskelig tid, med kamp mellom lys og mørke, godt og ondt.   Hver av dere har en rolle å spille i oppvåkninga. Del kjærlighet og lys.                              


Se mer:
Galactic Channelings - English


Ingen kommentarer: