onsdag 19. oktober 2011

Denise Le Fay oppklarer!

Denise Le Fay, 17. oktober 2011:  "Current Global Chaos Indicates Massive Positive Changes"


Da jeg leste dette første gangen forsto jeg det slik DLF, sier hun mener det.  Jeg tenkte da, og jeg tenker nå, at her kommer i stor grad bare den ene tolkningen - den ytre.  For klarhetens skyld kunne det vært presisert nøye at dette er en indre prosess i utgangspunktet (uten det indre - ikke noe ytre.)  Skal vi virkelig forstå hvorfor vi opplever oss som mennesker ut fra en 3d-forståelse, må vi alltid ta utgangspunkt i det indre først - og så se det ytre hologrammet etterpå.  Det er ikke gitt at alle forstår den dypere betydningen i de ulike utsagn som kommer hver dag, hvis vi snubler i utgangspunktet for det som er temaet.

Det spørsmålet som er stilt er betimelig, for så kan mange andre også få svar om det er noe uklart rundt dette spørsmålet.

DLF:   "What’s naturally evolving out of it is what I’ve called the Separation of Worlds, some others have called it “entering the new timeline” or other terms. We’re all saying the same thing which is, due to the Ascension Process and completion of the Evolutionary Cycle, those humans who are now ready and desirous to evolve out of dense duality are experiencing increasing Light frequencies with matching consciousness (the Ascension/Evolutionary Process and its many symptoms) to the extent that they’re consciously perceiving and feeling a Separation of Worlds and timelines away from the old lower 3D patriarchal Earth world we all incarnated into. The humans who are not currently ready or desirous of utilizing the available Ascension/Evolutionary Light Energies to evolve /ascend now will have an appropriate Earth world or place and timeline to continue learning within dense duality in a physical world and reality. There will be at least two primary Earth or Earth-like worlds and timelines for all of humanity, instead of only one where all levels of developing souls and consciousness were crammed in together."

Se mer:   TRANSITIONS

Ingen kommentarer: