lørdag 1. oktober 2011

Du er ikke et offer - du er lys og kjærlighet!SaLuSa to me – 1st Oct 2011 – Remember that You Are Light Beings

Channeler: 
Laura Tyco


Laura:  "Good evening SaLuSa. Would you please give us an update today."


Kort skissert:
SaLuSa sier at kroppen forbereder seg på en mer langsom rytme.   Du vil føle deg gradvis tyngre.  Energiene som kommer mot planeten blir stadig tyngre for kroppen.   Dette gjenspeiles i den ytre verden. Store endringer på den politiske og økonomiske scenen. 
   
Nærmere 11. 11. 11. vil energiene forsterkes.   De mest sensitive av dere vil ha vanskeligheter med å takle energiene da de er så intense. Energiene driver en 'renserivirksomhet' for både Planet og Menneskehet.   

Det kan komme opp mange uløste saker i tida som kommer, som må løses.   Du vil se at du endrer tankene dine om andre mennesker, situasjoner og hendelser i ukene som kommer.   Følelsene vil være urolige, usikre og nervøse.

Det er nødvendig å hvile mye denne måneden, bruke tid på valg og fornye ankringen av lys i kroppen.   Når du har indre tilkopling er den ytre i orden også.

Husk den du er, og gå ikke inn i offerets rolle.  Du er lys og kjærlighet.   Du er et mektig vesen, med et like mektig våpen - kjærlighet og glede.   Du er aldri alene.   Du er alltid elsket uansett hva du tror.  Vær i glede og ha fred i hjertet!


Ingen kommentarer: