lørdag 15. oktober 2011

Illuminati er frustrert!

"The Galactic Federation through Wanderer of the Skies" 
15 October 2011 
Channeler: 
Wanderer of the Skies

Greetings from the Federation:Kort oppsummert:
Wanderer sier de kommer for å fylle 'hullene' etter siste informasjon til oss.  Det skjer mye nå, og det skjer fortere enn noen gang.  Illuminati har prøvd å finne ut hvilke planer Føderasjonen arbeider med i forhold til menneskeheten, men kommer ingen vei. 


De har prøvd på alle mulige måter;  overvåket våre forbindelser, prøvd å skyte ned våre skip, 'trekke' ut informasjon fra medlemmene våre, brukt 'synske' krigere og også telepati for å 'lytte' seg fram til informasjon.   De har ikke forventet at vår teknologi kunne oppdage hva de drev med - og forpurre det.  

De har mislyktes overalt. 

Vi mente å feire årsdagen for vårt første møte, men visste at det ville bli overvåket av Illuminati.  Vi kikket på hva de ville svare med, men mer detaljert enn dette kan vi ikke være nå.  Vi har likevel forutsett alle trekkene som kan tas for å begrense deres muligheter.


Det vil om kort tid bli en korrigering i energiflyten til Gaia som vil gi mer energi i hennes favør. Hold et våkent øye med mediene med tanke på det som skjer over hele verden. Det er subtile variasjoner i hvordan nyhetene presenteres.  Det vil påvirke måten større saker blir diskutert på, og dette vil til slutt fungerer som et fyrtårn for forandringer.

Vi tenker på dere hele tida.

Les mer:

Ingen kommentarer: