torsdag 13. oktober 2011

Snarvisitt på Atlantis!


“Atlantis Revisiting Now” - Djwhal Khul
13 October 2011 
Channeler: 
Terri Newlon
www.TerriNewlon.com.


Vi - og Jorda, beveger oss i spiral nå - og akkurat nå er det livet på Atlantis som er i kikkerten!

Kort oppsummert fra kanaliseringen med Djwhal Khul og Terri Newlon:

Se for deg spiral-bevegelser inne i hodet, det er en bevegelse som holder telepatiske energier åpne. Slike spiral-bevegelser, eller sirkel-bevegelser, som gjentar seg kontinuerlig gjør at historien gjentar seg.  Og ser du det som en sirkel som 'spiraler' seg oppover, er du over det samme 'punktet' fra tid til annen. Akkurat nå er vi over Atlantis.

Livet på Atlantis dreide seg mye om teknologi, healing-evner og forskjellige mirakler. Atlantierne eksperimenterte mye - drev med kloning og annet som var svært avansert, samt eksperimenterte med krystallenes kraft.

Nå er det tida for kjernefysikk eller atomkraft, samt noe annet som egentlig har vært en slags teknologi hentet fra denne tidsperioden.  Det kommer tilbake nå.  Fallet for Atlantis førte med seg mye jordskjelv-aktivitet, stor vulkansk aktivitet undersjøisk så vel som på land.

Livet på Atlantis handlet mye om makt og kontroll;  spesielt misbruk av makt og eksperimentering helt ut av kontroll.  Dette engasjerer lysarbeidere - for fred i verden.  Det handler altså om mye arbeid i sitt eget indre og innenfor familien, med spesiell vekt på likeverd og balanse.

Et gammelt ordtak sier:  "Før du prøver å forandre verden, gå tre ganger gjennom ditt eget hus."  Arbeidet må alltid gjøres i eget indre - for deretter å bli eksempel for andre.

Det neste stedet som besøkes er Lemuria - et svært interessant sted.

Les kanaliseringen her:  Channelings | Lightworkers.org

Ingen kommentarer: