fredag 7. oktober 2011

Jeg tenker - altså Er jeg!


Vi kan aldri bli for opplyst - jeg anbefaler atter en gang, Daniel Jacob og "The Reconnections"!

Nå er sløret merkbart mye tynnere, og alt er så godt som helt synlig for de fleste. Det er kristiske tider, på den måten.  Mange er nå i en matthetsfølelse (det er så mye uforståelig som skjer.)   Denne matthets-følelsen er produsert av et beroligende middel som ligger i energisystemet - til bruk i slike tilfeller.  Det er et godartet og forbigående narkotisk middel som demper panikk og angst, når skylappene fjernes. Det er sterkt å oppdage hvem en virkelig Er!

Det universet vi lever i er ikke et som er skapt spesielt med tanke på et eget 3d univers.  Det er det eksisterende som vi 'nedslørte' til ønsket standard, og vi produserte følelsen av linearitet og en glemsel som gjorde det enkelt å tre inn i ny form og ny identitet i 3d.   

Alt eksisterer!   Så kan vi spørre om Himmel og Helvete eksisterer?   Ja, i den forstand at alt det noen forestiller seg, det eksisterer!   Alt er like ekte.  Men alt er ikke like relevant for hver enkelt, det avhenger av den enkeltes tros-system.

For noen er idéen om Himmel og Helvete som et 'moot point', det virker så fjernt som Øst er fra Vest.   Spørsmålet om Gud eksisterer, besvares på samme måte. Gud eksisterer så lenge noen forestiller seg det.  Dette prinsippet eksisterer; tenker vi at noe eksisterer, så Er det.  Hvorfor er det slik?  Fordi sannheten oppstår først i det indre, før den manifesteres i det ytre.  Vil du ha forandring så er det viktig å slippe det gamle, stille deg helt åpen, og tenke nye tanker (det holder vi på med nå.)

Når en strøm av ord forlater forfatterens penn, tilfaller ordene alle som leser dem. Om forfatteren senere avklarer det hele som fri diktning, så har allerede leserne tatt det som Sannhet og låst det som det.  

Eksempel:   Den japanske soldaten som ikke hadde hørt at andre verdens-krig var slutt, fortsatte krigen:   "Do you remember the story about that Japanese soldier, following World War II, who hadn't yet heard that the war was over?  He still manned his post, on some South Pacific island.  He still shot at those who attempted to contact him.  When the Marines landed, to investigate reports about this fellow, they were forced to bring in a retired Japanese Officer, to finally convince the man that he could COME OUT, and LAY DOWN HIS ARMS."  

Eksempel:   På en måte spiller en åndelig budbringer, i forhold til oss, rollen som den japanske offiseren:    "In a sense, Dear Friends, we are playing out the role of that Japanese Officer in regards to you.  We are they who have passed through the fire, who have flown above the clouds of this  Limitation Focus.  We have broken down our walls of protection, and beaten our swords into plowshares. It is FOR YOU that we have come, to share good news.  As we observe you and your process here, and assist......... we also observe levels of ourselves who are still invested in the Dream. As we "pull ourselves together," we offer insight to those who have power and privilege to do the same." 

Gå inn på denne web-siden og bli vis:  Reconnections Web Site

Ingen kommentarer: