tirsdag 11. oktober 2011

Første kontakt skjer i Sør-Amerika!


"SaLuSa to me"
"We are Now Authorised to Decloak and Initiate Mass Contact"
11 October 2011 

Channeler: 
Laura Tyco


SaLuSa sier at de først vil vise deg i Sør-Amerika, for deretter å komme gradvis til syne over hele verden. 

Vi, jordboerne, er i ferd med å våkne fra den søvnen vi ble ført inn i etter fallet på Atlantis. Det var så graverende å være vitne til, at vi ble satt i en permanent søvntilstand - en sløvhet som også fulgte oss inn i den våkne dagen.

Les mer:     
Ingen kommentarer: