søndag 2. oktober 2011

Det Indre og det Ytre!


Steve Beckow har laget et sammendrag over hvordan de såkalte Mørke har lagt sitt nett over verden og menneskene - som de så på som rotter - ergo, de har vært rottefangere i mange og lange tider, likevel så er det 'rottene' som nå går fri!  

Dette sammendraget får fram poenget med at verden har vært styrt på en forførende måte, uten at noen har fattet mistanke - fordi vi er opplært i høflighet (den bygger ikke på Sannhet!)  Høfligheten må så gjerne være falsk (har 'rottene' lært,) bare den er høflig.   På dette grunnlaget kunne hva som helst serveres oss, uten at vi 'nedlot' oss til å fatte mistanke om at det lå noe forførende bak.  Slik er vi og slik er verden. Og slik er det politiske spillet, enn så lenge!

Nå har vi møtt vegskillet!  De omtalte  'rottene' er nå lagt i en ny støpeskje som vi alle må sette vår sanne lit til - helt uten høflighet.  Ser vi hele dette temaet fra et indre perspektiv, så er det ikke spørsmål om hvor hjelpen kommer fra, men at den er her.   For i det indre arbeider naturen og alt som Er - på en naturlig måte!   I det indre er Alt, til og med læreboka.  Derfor anbefaler jeg dette innlegget da det maner til refleksjon. 

Se mer:   "Are We or the Galactics Our "Savior"?"     The 2012 Scenario

Ingen kommentarer: