tirsdag 18. oktober 2011

Nå skjer det mye på Jorda!Galactic Channelings

October 18, 2011 
1 Batz, 4 Tzec, 8 Manik
Sheldan NidleSelamat Balik!


Litt av innholdet:
Nå skjer det noe på flere fronter.   En rekke møter har nå ryddet av veien en del misforståelser mellom våre Jordallierte og oss.  Det handlet om kunngjøringsprosessen, som har ført til noen justeringer.  Vi vil framskynde neste fase.  

Det politiske systemet i Asia, Afrika og Europa skal juridisk erstattes av et forretningsministerium i hvert land.  Hensikten er å fjerne alle spor etter den kontrollen som har vært, og å innsette individer og grupper som er egnet til å manifestere den nye virkeligheten.   Avsløringene vil skje enkelt når styringsformen er på plass.

Blessings!  Tida er nær for forvandlingen som er lovet.  Som du kan se - en mektig kamp er brutt ut over kloden for siste gang!   De 'mørke' er en svært glatt og seig kraft, de har mange allierte og restene av et tidligere stort konglomerat av finasielle midler.  Det krymper raskt uten erstattende alternativer.   

Dette er bare et fragment av det som er på trappene!  Tida kommer for et stort sprang i bevisstheten.

Se mer:  
Galactic Channelings - English


Ingen kommentarer: