søndag 30. oktober 2011

Skifte til kosmisk bevissthet!


Skal vi skape en ny virkelighet, må vi legge nye opplevelser til livet, sier Crystalai. Nye opplevelser får vi når egoet er endret. Den nye erfaringen vi trenger heter 'empati', med empati lytter du til den som har noe å si - ikke bare behandler det gjennom tidligere erfaringer.  Vi går fra den ene dimensjonen til den andre, og da er det nødvendig at også empatien stiger til høyere nivåer. Det er et nytt skifte i lyset som kommer fra det ultrafiolette blå riket der vi manifesterer den nye fasen - som aldri før har vært opplevd. 

Det er snakk om å hente inn all informasjon i det vi har erfart - uten noen begrensning, og kombinere all denne informasjonen med all informasjon som allerede er kjent på Jorda - spesielt fordi det er knyttet til andres erfaringer. Dette gir et helt nytt aspekt til vår viten. Videre gir det muligheten til å vite alle framtidige utfall av alt.  I den åndelige virkeligheten er det millioner av hver enkelt av oss.  Det er en oss i hver dimensjon. Det er en oss i hver virkelighet.   Det er en oss som ser alt, vet alt, er allestedsnærværende, på grunn av det guddommelige sinn som er aktivert i oss. 

Et allvitende sinn er frekvens-spesifikt. Det fungerer kun gjennom lys og lyd.  Det er ikke laget av verdens tanker og tro, det er laget av det allvitende omnipratiklede guddommelige sinnet.   Sjelen ligger under hjertet ved siden av  spinalområdet og vet alt som noensinne har skjedd i denne og andre galakser.  Denne informasjonen tilegnet vi oss under vårt opphold milliarder av år utenfor vårt opprinnelige stjernesystem.  Nå begynner sjelen å omdanne milliarder av år med erfaringer og viten til en allvitenhet, kombinert med all galaktisk bevissthet i universet gjennom prosessen med den kosmiske bevisstheten. 

Vi blir grenseløse i vår framtids bevissthet.  Det som er utenfor vår fatte-evne på nåværende tidspunkt, blir snart en del av den.

Dette er spennende lesning om vår umiddelbare framtid.  Gå inn på adressen nedenfor å lese det slik det er kanalisert fra Crystalai.

COSMIC REALITY SHIFT

Ingen kommentarer: