søndag 30. oktober 2011

Du er sjefen!

Smertene i kroppen som mange kjenner på i denne tida, kan du ta styringa over. Smertene er ofte tidligere erfaringer (her kan vi snakke om eldgamle tider!) som sitter i cellene.  Cellene arbeider på 'gammelmåten' og kommer fram med plagene for å få gitt dem oppmerksomhet.  

Energier frigjøres gjennom de svakeste stedene på kroppen.  Når kroppen rydder opp i gammelt rot og frigjør energi, slippes den ut ved svake steder i kroppen. Hvis du ikke ønsker denne stadige påminningen om smerte på dette stedet, så husk at du er sjefen; si til kroppen at du vil energien skal forløses på en mer skånsom og enkel måte.  Tanken og ordene du bruker blir mer kraftfulle etter hvert som resonansen utvikler seg.  Pass på hva du tenker, sier eller gjør - for som lysvesen er du svært kraftfull.  Etter hvert som din bevissthet fokuserer på at vi er En, vil det ytre gjenspeile dette og du manifesterer på høyere nivåer. 

Se mer:  newest
The Arcturian Group. 
OCTOBER 30, 2011

Ingen kommentarer: