onsdag 12. oktober 2011

Dratzo!


Oppsummert fra Sheldan Nidle og
Galactic Federation of Light and Spiritual Hierarchy 
Dratzo!

7 Kan, 17 Tzotz, 8 Manik

  
Nå er 'Hovedkvarteret' til motstandskreftene inntatt av Lyset - det aller verste regimet  "U.S. Corporation, headquartered in Washington D.C."   Strategiske forhandlinger pågår. Det finansielle systemet er underlagt en grundig modernisering - Federal Reserve og myriadene av underselskaper er klare for å trekke siste sukk. Det nye er klart for å tas i bruk, når alle spor fra det gamle er slettet.   Det er også nye regjeringer som står for tur til å ta over så snart de gamle infiltrerte er borte. Den amerikanske regjeringa er hardt presset i så måte.  Den militære eventyrpolitikken som har vært, er snart blitt til et eventyr for grunnleggerne av den!

Vår verden har vært tuftet på en myr av frykt som vi stadig har glidd lenger ned i. Heretter skal grunnlaget være ubetinget kjærlighet.  Hele labyrinten av underjordisk nettverk ødelegges - det tilhørte de falske eventyrerne (de av oss som hadde forvridde tanker og trodde vi kunne kuppe de andre.)  Nå er det fritt fram for rakrygget tenkning og etablering.  Gaia skal tilbake til sin uberørte tilstand. 

"Know, dear Ones, that the countless Supply and never-ending Prosperity of Heaven are indeed Yours! So Be It! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian for Be One! and Be in Joy!)"


Ingen kommentarer: