tirsdag 4. oktober 2011

Noen blir jaget, mens andre blir glade!


Sheldan Nidle
Update For October 4, 2011, 2011

"Today, we explained more of what is happening on your world. You are now very close to seeing a new reality manifest. This means not only new governance, new financial, monetary, and economic systems, but also a bountiful prosperity for all. And this is just for starters! Know, dear Ones, that the countless Supply and never-ending Prosperity of Heaven are indeed Yours! So Be It! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian for Be One! and Be in Joy!)"
Dratzo!


Nå er vi ved veis ende.  Vi har nå 5d bevissthet og tenker andre tanker enn tidligere. Menneskenes indre ønske om frihet og fredelige tilstander manifesteres i det ytre som jakt på skygger (gamle forestillinger!)   Nå jages de får vi vite og tankene våre blir sterkere og mer fokusert og jakten intensiveres og melder om oppmuntrende framstøt.  3d opphører i stadig flere sinn og de tankene som har holdt 3d vedlike i så lang tid erstattes nå av et run på 'syndebukker'.  Slik var 3d og dualiteten og slik må også begge deler avsluttes.  Dette er gått fra en søvndyssende vanetilstands tankegang (3d) til en lysende klar tankegang (5d+) på 'høyt' plan som er i ferd med å rydde opp på avansert vis.

Les meldingen fra Sheldan Nidle og Sirianerne her:   

Ingen kommentarer: