torsdag 20. oktober 2011

Manifestering av ny energi på Jorda!

The Pleiadian High Council and SanJAsKa: 

“We are Sending you the Logos in Increased Purity”I denne kanaliseringa får vi vite at ny energi manifesteres på Jorda i planter og steiner.  Noen av plantene kommer som nye arter, og viser en guddommelig manifestasjon av energi i arbeid.  Denne energien er ren kjærlighet og lys, og er energien som skaper og vedlikeholder virkeligheten.  


Når energien blander seg med alt levende på Jorda, begynner et helt annet lys, tanker og handlinger å gjøre seg gjeldende.  Det trigger også de lavere frekvensene, og vi får her et innblikk i spillet som må gjennomføres mellom høyere og lavere frekvenser nå i overgangstida.

Mye skjer med oss, og for at vi skal merke dette må vi ta bort en del mentale sperrer.  La hjertet og følelsene ta over.   Det er ikke nok med en teoretisk viten om oppstigningen, den må integreres og føles gjennom hjertet.Ingen kommentarer: