søndag 4. desember 2011

Vi står ved en korsvei!


Kommunikasjons-utfordringer!  Wanderer of the Skies, mener vi må gi mer rom når vi tolker deres hensikter.  

De og vi lever i to ulike dimensjoner.  Det er ikke så lett for noen av sidene å tolke alle nyanser i kommunikasjonen.  'De' bruker ord og uttrykk som påvirker våre følelser mest, det gir dem den beste forståelsen. Ordene forstår de ikke, men det er sikkert lett å si ja til det som gleder oss mest!  

Kanskje bunner misforståelser i den jordiske gruppa i, at noe av offermentaliteten forsatt henger igjen i systemet her?  At vi mener oss styrt av den ytre verden, den 'har våre behov i sine hender' - og kommuniserer der etter.  Det er ikke stor velvillighet i en slik tankegang, og så er det duket for vanlig '3d-forvirring' med opprørte sinn - enkelt og lavt.   

Det er vi som skal reddes, vi kan ikke velge å være så såret at vi skyver hjelpen fra oss.  


"The Galactic Federation through Wanderer of the Skies"  
December 4, 2011
Channeler:   Wanderer of the Skies


Ingen kommentarer: