søndag 4. desember 2011

Hva bringer desember 2011?


For mange kan det bli en 'merkelig' måned, ifølge Jen Eramith, hun lister opp en del av det vi kan forvente.  Det meste er vel kjente erfaringer fra andre måneder de siste åra, skulle jeg anta.  Vi er bedre istand til å sense hvordan det står til i energiene i oss og 'rundt oss'.  Vi er blitt mer åpne. Personlig kan jeg nå ta med meg bildene jeg ser på netthinna under lukkede øyne, inn i min hverdag med åpne øyne.  Er det slik vi skaper den nye Jorda?  Det vil vise seg i fortsettelsen. Pass i alle fall på å være jordet nå, ellers kan det gå galt.  


Så over til Jen Eramith:
"This month is going to feel strange to many of you. There is a cosmic realignment occurring that will cause you to feel as if you cannot find the ground beneath your feet.   For some, this will manifest as an experience of not being able to keep track of time very well. Some of you will feel like you are not very present in what you are doing; it might be difficult to focus. Some of you will have vivid dreams or visions, and your clairvoyance might be stronger. Some of you will feel more connected to Spirit than ever before, but most of you will feel unfocused and unclear. There is no judgment or value to these different experiences. Every one of you is connected to this energy and every one of you is expanding and shifting."   Forts.A Channeling from the Akashic Records of December 2011
by Jen Eramith: 
Monthly Message FREE


Ingen kommentarer: