onsdag 28. desember 2011

"China's Cards are About to be Played"

Ikke ett eneste menneskeskapt system, har evnen til å bestå i evigheter. Derfor har vi nå innsett og lært at tankemønstre må oppløses, at gamle systemer må skiftes ut, at alt må bevege seg.  Regimer må falle, eneveldige personer eller grupper fjernes.  Ikke noe kan bestå evig i sin statiske tilstand.   

Og nå er Kina på galeien, og ønsker verdensherredømme.  Dette er et 'gammelt' uttenkt system, som de mener skal tilpasses 'nye' lysbærere - det er dømt til å mislykkes.  Det kan ikke bli et levedyktig system fordi det er fundert på den gamle hierarkiske tankegangen - den er ut.  Men det er lov å prøve seg, spørsmålet er bare om vi står parat til å velge det de foreslår.  Der er det den gamle tenkemåten - og Kina - får sin ilddåp.

Og hva kan vi gjøre allerede idag?  Vi er fylt av Lys, og lyset er den aller høyeste bevisstheten, ergo så har vi redskapet for å rydde opp i det gamle og føre inn det nye.

Les forøvrig denne kanaliseringen:  Channelings | Lightworkers.org
I AM THAT I AM - Ascended Master Saint Germain
Channeler: Aruna Byers - 28 December 2011 
"Are you able to live with conflict in an area that does not cancel any daily activities and accepts no delays? Can you make energy out of nothing? Can you give when nothing comes in for you to use to create another way of living?"


Ingen kommentarer: