mandag 26. desember 2011

SaLuSa og Laura Tyco 26. 12. 2011

SaLuSa og Laura Tyco har en spennende kommunikasjon denne dagen. SaLuSa kommer som alltid, med mye kjærlighet og lysende oppklaringer. Noe som de fleste nok har merket i sin egen hverdag lenge - er hvor raskt de ombestemmer seg.  Kanskje rekker de ikke annet enn å følge en sterk 'styring' som skyver i andre retninger enn den tenkte.  Du tar et valg, men ender opp med noe helt annet som ikke var tenkt i utgangspunktet.  Det er ikke noe fast "Jeg" nærvær lenger.  Ikke noe tyngdepunkt.  Alt flyter.

Hver enkelt trenger å trene på å forsterke "Jeg Er" nærværet, gå dypere i forståelsen av selvet og de universelle lover.  Veien til Ascension skaper vi sjøl som lett eller vanskelig - alt etter som.   Så fort eller sakte som vi vil, avhengig av vårt behov for opplevelser.  Det vil komme mange indre forandringer neste år, samtidig som det blir reflektert i samfunnet rundt oss.  Føderasjonen holder seg i kulissene og kommuniserer kun med de som holder et bevissthetsnivå likt deres eget.  Jordboerne er nå en galaktisk sivilisasjon.

Vi (GF) vil styrke denne globale og galaktiske sivilisasjonen, og bistå i utviklinga.  Dere blir mer istand til å skjelne når dere fjerner urettferdighet og trusler.  Jo mer dere oppnår individuelt og globalt, jo bedre er det for sjeleutviklingen.  Ved tvil eller frykt, hent alltid svar i ditt høyere selv.  Det er den enkeltes fyrtårn av lys som guider deg gjennom mørke tider, og du kan ta avstikkere for å forstå noe som har unnsluppet din forståelse tidligere.  Alt du er igjennom er til din egen fordel til slutt, men det er det ikke alle som forstår.

Den beste læringen i dualiteten, er å gå seg på de samme utfordringene gang på gang.  Vil du ha forandring på det, må du sjøl finne andre måter å løse det på.  Det gir utvikling.   Slike sprang av tillit er nødvendig for din oppvåkning inn i høyere bevissthets-sfærer, derfor er åndelighet så viktig på dette punktet i utviklingen.  Jo mer du greier på egen hånd, uten hjelp, dessto mer permanent vil styrken bli og du trenger færre inkarnasjoner.


Se kanaliseringa her:  Channelings | Lightworkers.org
SaLuSa to Me – 26 Dec 2011 – "Our Mission with Earth"
26 December 2011  Channeler:  Laura Tyco

Ingen kommentarer: