mandag 5. desember 2011

Det er opp til deg ... !

Vi opplever verden som virkelig, men kaller den en illusjon.  Hvorfor?   
Og hva er illusjon?   

I denne kanaliseringa sies det noe om illusjon og hva det er - og hvorfor.  Det er et tankeeksperiment i likhet med alt annet og alle verdener vi snakker om i 3d.  


I 3d forholder vi oss til dualiteten - den er en konstruksjon - en illusjon.  "The illusion is connected to the fact that duality is within this reality and duality is something that was created to have the experiences needed to learn what you chose to learn."                                                           

Illusjonen er koplet til dualiteten vi opererer med innenfor den spesielle virkeligheten i 3d. Dualiteten ble skapt for at vi skulle få erfaring med å lære i lavere energilag - som vi valgte. 

Det er mange skapte virkeligheter der ute - de flyter rundt!  De er heller ikke der 'ute', men der inne - i DNA!  

Derfor er det så utfordrende, både å sette opp en facit og å forstå den.  Alt som skapes av oss er reelt i den forstand, så lenge vi opplever det som vår virkelighet.  

Det er menneskets forståelses-univers.  

Derfor er det så viktig å våkne opp fra denne dvalen - det er så mye mer å forstå.  Vi kan ikke stoppe her - vi er skapere! 

Jorda begynte med en opplevelse - opplevelsen av å ha en menneskekropp.  Og det har gjort oss til de oppfinnerne vi er!

Nå skal vi gå inn i nye virkeligheter - verdener skapt av åndelige vesener - uten dualitet!   " ... the difference between a human point of view and a source point of view is that from a human point of view you want to change the reality in the human world, from a source point of view you understand the reality of the human world and see that the changes have to be made within you."

Det er i oss - ikke rundt oss!

Se forøvrig hva Petra Margolis skriver i sin kanalisering her:  
"The difference in understanding from a human point of view and a source/spiritual point of view."
5 December 2011 
Channeler:  Petra Margolis
   

Ingen kommentarer: