tirsdag 20. desember 2011

Kjærlighet - 528 Hz vibrasjon - energien på Jorda i 2012

Kanalisering fra Lauren


Nå løftes vi på Kjærlighetens vinger.   Ikke forsinke kjærlighets-prosessen med å velge frykten - du vet nå at det er kjærlighet du skal velge. Jorda slik vi har kjent den, vil forandre seg merkbart i og med de høye vibrasjonene som nå gjennomtrenger planetens blåkopi.  Den ytre verden er en projeksjon av vår indre bevissthet, den vil endres i takt med vårt inntak av ubetinget kjærlighet. Dette er det vi har ventet på.  


"All Aboard? Last Call to LOVE!"
 20 December 2011 
 Channeler: Lauren C. Gorgo
“The earth that you once knew is no longer… there is a new vibrational pattern that has permeated the blueprint of the planet and you now exist as members of the galactic community, cousins to the enlightened citizens of your galaxy.” 
Pleiadian High Council


Se kanaliseringa her:   All Aboard? Last Call to LOVE! : TWYH 


Ingen kommentarer: