onsdag 28. desember 2011

"The Evolution of Soul" - Ronna Herman

Å utvide menneskets kjærlighetsevne omfatter alt det skapte; kjærligheten til naturen, til dyra, og hele menneskeheten - også  antatte fiender - og det viktigste, kjærlighet til Selvet.  For i essens er alt det skapte en del av oss, da vi, menneskene, er en fasett av den høyeste skaper.  Å utvide kjærlighets-bevisstheten øker også aurafeltets utstråling, og over tid vil utstrålingen bli så kraftig og ekspansiv at den har en positiv effekt på alt rundt oss.  Mange av de mer avanaserte sjelene har allerede denne evnen.  Vi kan ikke formidle det vi ikke har hevdet som vårt eget, sier Ronna Herman, fordi det er en viktig del av menneskets oppgave på Jorda å forsterke Lyset i lavere dimensjoner. Når vi øker sjelebevisstheten, så betyr det også at aurafeltet utvides både i intensitet og inflytelse.    


Evolusjonen av sjela omfatter mye mer som du kan lese i kanaliseringa fra Ronna.

"The Evolution of Soul"- Erkeengelen Mikael gjennom Ronna Herman 


Ingen kommentarer: