onsdag 21. desember 2011

Trehjulssykkelen

Når du er liten og beina er korte, lærer du å sykle på trehjulssykkel. Når du kan sitte på den uten hjelp, er du svært stolt.  Når du kan røre på de små beina og få sykkelen igang, og også lærer deg å bli sittende på den - da føler du deg helt 'super' til å være bare en tre-fire-femåring. 


Seinere vokser du, og beina blir lengre, og du passer ikke lenger til den lille trehjulssykkelen. NB! I dag er verden full av mennesker i ansvars-stillinger - på trehjulssykkel. De rører seg aldri fra det øyeblikket de opplevde i femårs-alderen, og den kunnskapen de da fikk. 

De tvinger heller virkeligheten og de lange beina, til å tilpasse seg det ene øyeblikket. De har muligheten til å gå inn i det evige ekspanderende øyeblikk, for å sette seg på en større sykkel og bevege seg på linje med kroppens voksende behov, og forstå at kroppen er mye større enn den fysiske formen. 

Krisen vi konfronteres med i denne tida er et bevis på at verdensledere og autoritetspersoner sitter på trehjulssykler og sykler rundt kvartalet - i en evig sirkel av anakronistiske forestillinger.


Ingen kommentarer: