lørdag 17. desember 2011

Tredje bølge - harmoni - balanse

Evolusjonen har gått framover i tre markerte 'bølger'.  Den første 'bølgen' tok omkring 200 000 år.  Den andre 'bølgen' har gått over de siste 60 år.  Nå er vi klar for å gå inn i tredje 'bølge'.  Dette er bevissthets-sprang (alt dreier seg om bevissthet / energi.)   For ca 200 000 år siden trengte bevisstheten / energien mye lenger tid på utviklingen.  Dette kommer tydelig fram i andre 'bølge', som har tatt kun ca. 60 år, pluss - minus.  Det er en stor forbedring fra den første 'bølgen', og noen har allerede inntatt tredje 'bølge'.  Bevisstheten er nå mye høyere i utgangspunktet og trenger derfor ikke lang tid på å utvikles.

Steve Rother og Gruppa sier vi har utviklet oss mer det siste halve året, enn over de seks tidligere livene. De store evolusjonære sprang er over, fra nå skjer utviklingen roligere.   De nevnte bølgene hadde hver sine særtrekk som var til stor hjelp for oss i energiarbeidet.  Den første bølgen skulle lære oss å følge en lederskikkelse.  Den andre bølgen skulle lære oss å sentrere energien i egen kropp, og den tredje bølgen skal lære oss - harmonisering / balanse - å se all energi i en Enhet.  Nå er det øyeblikket som gjelder - Nå'et - alle er vi En.

Les den interessante kanaliseringa fra Steve Rother og The Group her: 
~ The Third Wave of Empowerment ~ Harmony - The Group
Steve Rother 
December 16, 2011

Ingen kommentarer: