søndag 11. desember 2011

Å synkroniseres med Universets puls!

I natt var jeg jordskjevet utenfor Mexico, sekund for sekund.  Jeg var planeten og kjente skjelvet utvikle seg og bryte gjennom jordskorpa.  Jeg tror jeg skal lide meg igjennom dette, gang på gang, fordi jeg da alltid healer smertene i kroppen - og dermed heales også Jorda.  Vi må sikkert delta i denne prosessen på en måte som vi kan forstå i ettertid, for at det mentale karma skal bli oppløst i kollektivet.  Det er ikke noe individuelt karma mer, det individuelle er opphørt, nå er det kollektivet som skal assisteres og renses.  På denne måten blir Menneskeheten befridd fra de siste rester av 3d-drømmens mareritt - med tilgivelse.  Det vil føles som en tilgivelse i kollektivet!   Dette kjenner jeg uten at jeg kan forklare det med ord.  En slik avslutning skaper ro i sinnene og harmoni i det store kollektive hjertet.    Tukáte

Ingen kommentarer: