lørdag 24. desember 2011

Tankekontrollert


Det er bra vi er i ferd med å innhente aktørene for tankekontrollen - de har utsatt oss for den lenge nok.  Går vi først inn i denne materien, får vi et makabert bilde.  Ingen vil vel erkjenne å ha vært et lett bytte i et slikt spill, men ikke desto mindre er det akkurat dét vi må lide for hver dag etter hvert som vi våkner.  Vi lot oss lure, og et stort antall greier fortsatt ikke å innse det.

"MESSENGER OF INFORMATION," henviser til Matthew, fra 4. mars 2007, vedrørende:  "Matthew provides information about the biblical Jesus."  

Se her:  Home Page   

Ingen kommentarer: