tirsdag 20. desember 2011

Nå er det mulighetenes tid

Når den energetiske strukturen i vår erfaringsverden brytes ned og forsvinner, vil de fundamentale geometriske strukturene i vår virkelighetsoppfatning endres.  De brytes ned i, og rundt Jorda, men det gjør de også inni oss - nå som Jorda mister sin 3d-tetthet.
Det er et stort skifte i bevisstheten - den bevisste opplevelsen av seg selv.  Det er imidlertid annerledes enn hva du har forestilt deg.  La oss si du våkner om morgenen, mater katten, feier gulvet, tar ut søplaog på en like naturlig måte oppfatter du hele tiden planeter rundt deg i ditt energifelt.  En veldig annerledes opplevelse!  Dette er bare ett eksempel.  Utforsk ikke bare inni deg!  

Du har nok aldri tidligere kunnet forestille deg hva som nå kan være mulig i oppfatning og opplevelse av selvet - nå som det er blitt nytt og annerledes. Dette er blitt en åpning for menneskene; vi kan nå erfare og utforske nye virkeligheter av selvet, som nå er i balanse. 

Balansen er oppnådd som følge av stigende frekvenser på Jorda ettersom planeten akselererer i oppstigningsprosessenIkke utforsk bare det nære. 

Ikke bruk bare det letteste som kriterier når du forsker på dette.  Studér dine oppfatninger og dine perseptuelle evner.  Det er slik du vil oppleve ekspanderte og helt nye erfaringer og definisjoner av selvet.


"Possibility is the energy of today"
20 December 2011
Channeler:   Petra Margolis


Ingen kommentarer: