lørdag 17. desember 2011

Jeg er stum av beundring for Skaperverket

Endelig en forklaring  på det indre / ytre eller en 'oversetting' av biologi til ord, setninger - språk.  Hvem har vel tenkt på 'Karma' som en slimhinne?  Det er både interessant og lærerikt å lese denne kanaliseringa, "Cosmic Waves of Transformation", fra Crystalai. Det er ikke så rart kanskje, at vi har våre små anstrengelser med pustingen i denne tida - hele forvandlingen skjer gjennom pusten!  Og det er ikke lite som endrer seg, det går fra det minste til det største uttrykket - en forførende prosess å følge.  Jeg blir slått av 'storheten' i dette - selve den sinnrike planen som ligger bak det hele. 

Hvordan alt fungerer som et eneste stort tannhjul - alt passer inn i hverandre og er nøyaktig avpasset. Med slike lærebøker som mange kanaliseringer fungerer som idag, er det lett å få oversikt og se både Enheten og Helheten klart og tydelig.  Det er også så bra at kanaliseringene dekker hele spekteret av undrings-skalaen vi har å forholde oss til.  Denne Bevisstheten vår er knallbra når den fungerer som 'smeltet smør' eller er så smidig at den glir inn og ut av de mest kronglete snirklene på tegnebrettet.  Jeg er stum av beundring for Skaperverket!


Ingen kommentarer: