lørdag 3. desember 2011

Vi fylles av universell kjærlighet på 528 Hz!


Lauren C. Gorgo snakker denne måneden om "The Arrival of Universal LOVE" - 

Kort fortalt:
En biologisk oppvåkning er ikke fort gjort - det skjer over år.  Alt dreier seg om fysikk.  3d-fysikken styrer en verden av form og er langt mer tett, lite formbar og treg når det er snakk om å endre materien.  

Hva vil det si å ta med seg kroppen til 5d?

Fysisk død er den raskeste måten å gjøre endringer på, men denne gangen er det fastsatt at vi skal ta kroppen med. Vi drar til 'himmels' på det aller tregeste toget, og med enormt mange stopp underveis, sier Lauren.   At det er en åndelig oppvåkning, er bare halve sannheten.  Alt skal gjennom kroppen, og når prosessen støter på slagg som må renses ut, kan det ofte oppleves som sykdom.  Det er en ny forståelse nå som gjennomtrenger sfæren med hensyn til kjærlighet, en forståelse som er grunnlaget for alt liv som skal vokse og blomstre på den nye Jorda. 

For å legemliggjøre kjærlighetens fulle kraft, må de biologiske forandringene innpasses. Den totale cellestrukturen i menneske-kroppen blir på 528 Hz - som er universell kjærlighetsfrekvens.  Denne kan oppleves som ekstatisk lykkefølelse, som bølger gjennom kroppen og frigjør endorfiner som øker opplevelsen.  Verden vil da fortone seg som stadig bedre og mer fargerik.  Prosessen resulterer i full løsriving fra 3d.   Forts ...

Lauren C. Gorgo
"The Arrival of Universal LOVE"
The Arrival of Universal LOVE : TWYH

Ingen kommentarer: