fredag 9. desember 2011

Suzan Caroll og Arcturianerne - 09. 12. 2012


Arcturianerne gir her en introduksjon til Suzan Caroll's melding, denne gangen.  De gjør et historisk sveip som setter oss godt inn i vår reise gjennom Tid og Rom.  Som kjent så finnes det verken tid eller rom i vår opprinnelige tilstand i høyere frekvenser, men nå har vi opplevd det i denne 3d-perioden i lave og tette frekvenser.  

Så er det bare for oss å forstå hvordan det har løpt av sted på det vi kaller Jorda, planeten (som egentlig er den kollektive kroppen vår) og her forklarer arcturianerne hvordan vi har fungert som Jorda sine ressurser. Alle har vi utforsket alt, som vann, jord, mineraler, planter, dyr og så videre.  

Når vi nå vet alt dette, blir det underlig å tenke på det som fortsatt skjer.  Fiske!  Oljeutvinning! Bergverksdrift!  Skogsdrift!  Det er bare noe av den 'terroren' vi bedriver hver dag, uten å tenke på det som terror!  Faktum er alt vi bedriver mot Jorda, gjør vi mot vår egen bevissthet.  

Er dette utfordrende å forstå, så bruk tid.  Det er den gjen-utvidelsen av bevisstheten som vi er nødt til å gjøre for å forstå.  Vi skal utvide det vi har innsnevret.  Vi har innsnevret oss til små, ubehjelpelige individer i små, ubehjelpelige kropper.  Men nå skal 'grensene' eller alt skalkeskjulet vi har bygd opp - rives.

Nå våkner vi til høyere bevissthet hver dag, og tar med oss visdommen vi lærte på kroppen, bokstavelig talt.  Våre usynlige 'hjelpere' idag, er vårt høyere 'uttrykk' av sjelen, mens den fysiske kroppen viser sjelens jordiske 'uttrykk.'  

Arcturianerne:  "Others of you were members of the first civilizations that inhabited Her form, who returned at the Fall of Atlantis to add your great light and save Her from total obliteration. When you entered Her planet at the time, you volunteered to join the Circle of Death and Rebirth until Her final victory of ascension. Those of you who made that great sacrifice to lower your multidimensional consciousness into a third dimensional form are ALL incarnated or living within Her aura to assist with the great Planetary Ascension." 

Oppvåkning skjer ikke gjennom 3d-tenkningens logikk, men ved at du er oppmerksom på hva følelsene ber deg om.

Arcturianerne:  "Listen to the silent voice that caresses your High Heart and perceive the visions of New Earth that flicker into your Opened Third Eye. Polarity is closing and unity is returning. Time is over and the separation from your SELF that Time created is ending. You do not need to "do" anything for "doing" is a third dimensional concept, whereas "being" is a multidimensional concept. Hence, all you need "do" is to BE your SELF."

Det som er symptomatisk for oppvåkning til det Multidimensjonale Selvet, er at du kommer inn i en konstant samtale med deg sjøl og dine høyere frekvenser. Har du anledning til ro og avstand fra ytre 3d-påvirkninger, har du mye større utbytte av den indre samtalen.  Følelsen av ubetinget kjærlighet opplever du ved å flyte mellom '3d-Jorda' og den Multidimensjonale 'Jorda.'  Der oppmerksomheten din er, der er også du!

Suzan Caroll forteller fra sitt jordiske uttrykk - om sin oppvåkning og hvordan hun øver seg på mestring.  Og hun snakker fra sitt høyere uttrykk av samme sjel.


Ingen kommentarer: