torsdag 29. desember 2011

Tall og tallkombinasjoner - hva betyr de


Det er interessant å se hva tallene forteller når de viser seg for oss i forskjellige kombinasjoner, til ulike tider.  Det er ikke tilfeldig at det vi møter snakker til oss, det er heller ikke tilfeldig at vi er der akkurat da og lytter ...

Se også hva Doreen Virtue skriver om dette interessante fenomenet.

Doreen Virtue – "Number Sequences From The Angels" – 29 December 2011


Ingen kommentarer: