torsdag 29. desember 2011

Vegen fra søvngjenger til oppvåknet er ikke skiltet


"In summary, developing impeccability requires acting in accordance with Spirit, driving from the heart, being in the moment, being 100% committed to what you are doing, and hassling the details, even when you feel like giving up.

So, the question is, where are you in your spiritual growth process? Are you willing to put forth the effort to tighten up your life? Are you still attached to controlling the outcome? Do you meditate a little every day on your heart chakra in order to cultivate balance? Do you hassle the details?

If you want to become impeccable, you must clean and polish your being. Clean and polish. Clean and polish. Until it shines like a diamond.  And once it is perfect, you throw it away."

Slik slutter dette innlegget.  Men underveis er det innom mange viktige temaer i oppvåkningsfasen, og også ellers.  Bare henvisningen til Carlos Castaneda, forteller at denne skribenten har et soleklart forbilde verdt sin vekt i gull.  Å våkne opp er ikke et venstrehåndsarbeid - det krever bruk av innsikt, ellers forblir vi sovende.  Uttrykket "hassle the details" kan innpasses hvor som helst, og tidsperspektivet må slettes helt ut når en går inn for å våkne fra illusjonen. Tid  har forøvrig ikke noe å gjøre i vokabularet til en oppvåknende sjel.  Jeg kunne fortsatt å skrive ut fra inspirasjonen som har flytt inn, men slutter her.  


The Art of Impeccability
DECEMBER 12, 2011 BY LUCIA RENÉ


Ingen kommentarer: