søndag 4. desember 2011

Prosessen fortsetter og vi forsterkes!


Den kosmiske kjærlighetsenergien forsterkes enormt når vi integrerer de nyeste aspektene av oss som er gjenforent med essensen i det energetiske feltet.  Kroppen går igjennom en forvandling for å tilpasse seg dette frekvensnivået.  De store innstrømningene av høyere frekvenser fortsetter å rense ut all energi som henger igjen i kroppen fra gammelt - prosessen pågår også når du føler du sitter bom fast. Det er bare å smile tappert gjennom smertens tårer, det blir så mye bedre etterpå!  Godta det som skjer, for dette er eneste stien ut av fengslet.    

Se Hillarion her:  

Ingen kommentarer: