mandag 12. desember 2011

SaLuSa og Mike - 12. 12. 2012

Det er skrevet og sagt mange, mange ganger at vi er ved slutten av en syklus - ikke avslutningen for planeten og oss for evig og alltid.  Imidlertid, så sier SaLuSa at mange fortsatt blåholder i den oppfatningen at nå er alt over! Tatt i betraktning menneskets frie vilje, kan ingen gripe inn i vrangforestillinger på annen måte enn ved vanlig kommunikasjon - og dermed er den saken avgjort.   
SaLuSa sier det vil komme en 'utsortering' på slutten av syklusen i 2012.  Det vil ikke innbefatte masseødeleggelsesvåpen og tap av liv i stor stil, sier han, og Gud vil aldri trekke seg som 'Divine Love' under noen omstendigheter!  Mennesker legger altfor stor vekt på ekteskapets løfter og tolker det som om de kan eie eller besitte et annet vesen!  Alle har vi spilt rollen som den 'mørke' en gang, for i dette spillet er det viktig å gå inn i alle rollene.

Eksperimentet med å leve i lavere dimensjoner, var vårt ønske.  Det er gjennomført som bevis på vår evne til å overvinne alt som ligger på tvers foran oss. Nå er vi full av viten fra en allsidig erfaring med å leve i dualitet.  Vi er ikke blitt helligere av dette oppholdet, derfor spiller vi høyt spill om vi dømmer andre.  Det ligger ikke igjen noe karmisk ansvar på noen av oss, og til all god slutt vil også minnene slettes når de ikke er nyttige mer.

Vi overvant dualiteten, det er bevist - derfor er det ingen grunn til å surre mer med det.  Vi spilte alle rollene. Alle har vi vunnet like mye.  Husk at dette ser vi nå fra et høyere perspektiv, ikke som i dualiteten hvor vi plasseres på skalaer opp og ned. Det er i de høyere dimensjoner vi skal utvikle oss videre.  3d kan ses på som et nyttig eventyr som vi absolutt ville ha med oss. Vi har bevist vår styrke. 

Vi er i de høyere dimensjoner, hvor vi lever i fullstendig harmoni, glede og fryd.  Vi skapte illusjonen av lavere dimensjoner helt på egen hånd.  Den har tjent hensikten, og vil gå inn i det ikke-manifesterte igjen.  Ascension er en prosess av universell størrelse og er en enkeltstående hendelse - uten å gå gjennom Ascension ville den ikke vært komplett.  Det sier noe om oss, vi skulle oppnå suksess og greide det.

Vi har levd i illusjon, men erfaringen vi har tilegnet oss har vært helt perfekt virkelig.  Ved teppefall anerkjenner vi hverandres del i dette spillet og går videre.  Nå først får vi se hvor sårbare vi i virkeligheten har vært, og hvordan vi er blitt 'tatt ved nesen'.  Med denne erkjennelsen frigjør vi oss fra de lavere energiene en gang for alle,  vi kan forsere minefelt av dualitet og enda være helt uskadd.

Vi er blitt grundig lurt, og for egen del vil jeg si;  men vi reiser oss som Fugl Fønix fra asken!  Vi har vært igjennom sterk lut, men ikke sterk nok.  Så, hvem er blitt lurt til all god slutt?


Ingen kommentarer: