tirsdag 27. desember 2011

Sheldan Nidle 27. 12. 2011

Sheldan Nidle annonserer tilflyt av mye nytt til Jorda nå, som lovet.  Det begynner med nye midler til det ene så vel som det andre formålet og området - finanser, administrasjon, kommunikasjon, etc.   Vi får også fortsatte forsikringer om at en 3. verdenskrig skal det ikke bli noe av, sjøl om noen arbeider ukuelig for sin planer i så måte.  Hver del av Gaia skal fornyes og tilbakeføres til sin tidligere uberørte tilstand.

Les hele den spennede kanaliseringa fra Sheldan Nidle, her:  
Desember 27, 2011 - 6 Imix, 14 Mol, 8 Manik


Ingen kommentarer: