tirsdag 14. desember 2010

Usann og sann ydmykhet

Iliuka.net 'Visdomsord'

Iliuka: "Hjertet skal all tid være større, for hvorledes den skal lede sitt selv lik der så opplyser dine stier av hjertet. Således er der hva den tilhører hva der er av ydmykhet, er nogen konstruksjon av intellektet. Hvorledes der er av hjertet der naturlig faller til ydmyke tilstander, så vil der være lettere at se hva der finnes av hjertets lengsler. Konu Ekatah."

President Obamas rolle i framtidas Amerika?

Iliuka: "Vi ser der er forenligheter for hvorledes der skapes en definisjon av den sanne ydmykhet. For den vil se; alt hva der er i det lille vil vokse til storhet. Alt hva der er i storhet vil opphøre at eksistere. Konu Ekatah."

Ingen kommentarer: