torsdag 9. desember 2010

Huleboerne - er det oss?

http://thegroundcrew.com/hopi_tibetan_prophecies.htm
http://www.mysteriousarizona.com/
http://www.theorionzone.com/Jeg anbefaler alle å lese og lete videre i denne spennende historien som nok har noe å fortelle hver og en av oss.

Kymberlee Ruff, er Cherokee og tatt opp i Hopi-stammen av sin bestefar Martin Gashweseoma. For mange år siden ba bestefaren Kymberlee om å fortelle han, når hun fant "City of Tunneler i Grand Canyon."

For nøyaktig 100 år siden oppdaget en ekspedisjon det de kalte, «Lost City of the Dead i Grand Canyon."

Kymberlee ble fortalt; "When the time comes, a woman of mixed-blood heritage would not only help the missing portion of the sacred Hopi tablets, but play an instrumental role in "finding" the 1909 "cave" and the meaning of artifacts inside that relate to the Hopi."

Tida gikk, og etter hvert ble Kymberlee bedt om å komme til Hopi og Grand Canyon for å besøke stedet sammen med sønnen sin, som del av utforskinga av historien om Hopi og Tibetanske profetier. De som kontakter henne, mener hun er den kvinnen det siktes til - som skal finne 1909-hula.

Og nå har hun nettopp funnet ut at det er en hemmelig hule under Grand Canyon! Det antas å være den hula Anasazi forsvant til - Hopi er etterkommere av Anasazi eller Hisatsinom (på Hopi-språk.)

Jack Andrews er en mann som, etter hvert, vet en god del om denne merkelige og mystiske historien - han har brukt flere år på å samle informasjon. Han har også besøkt stedet og sett den utrolige hula det er snakk om. Den er hugget ut, med håndkraft, i fast fjell. Hula er av orientalsk opprinnelse, muligens Egypt, og kan spores tilbake til Ramses.

De som har besøkt Iliuka vet, at han ofte trekker trådene fra sin "Ild," tilbake til Anasaziens. Ukjent er det heller ikke med Ramses i denne sammenhengen.


An Indian Legend

In connection with this story, it is notable that among the Hopi
Indians the tradition is told that their ancestors once lived in an
underworld in the Grand Canyon till dissension arose between the
good and the bad, the people of one heart and the people of two
hearts. Machetto, who was their chief, counseled them to leave the
underworld, but there was no way out. The chief then caused a tree
to grow up and pierce the roof of the underworld, and then the
people of one heart climbed out. They tarried by Paisisvai (Red
River), which is the Colorado, and grew grain and corn.

They sent out a message to the Temple of the Sun, asking the
blessing of peace, good will and rain for people of one heart. That
messenger never returned, but today at the Hopi villages at sundown
can be seen the old men of the tribe out on the housetops gazing
toward the sun, looking for the messenger. When he returns, their
lands and ancient dwelling place will be restored to them. That is
the tradition.

Among the engravings of animals in the cave is seen the image of a
heart over the spot where it is located. The legend was learned by
W.E. Rollins, the artist, during a year spent with the Hopi Indians.
There are two theories of the origin of the Egyptians. One is that
they came from Asia another that the racial cradle was in the upper
Nile region. Heeren, an Egyptologist, believed in the Indian origin
of the Egyptians. The discoveries in the Grand Canyon may throw
further light on human evolution and prehistoric ages.

Ingen kommentarer: