torsdag 16. desember 2010

Hva sier bihulene?

Iliuka.net "Visdomsord"

Hvorfor bihulene plager oss av og til, kan Iliuka gi svar på.


Iliuka: "Dog der er lik den skal se; bihuler er noget lik der skaper oppsamlelser av dine mentale energier den ei formidler. Vi ser den ser noget gjennom sine sanser, dog den formidler ei hva den ser. Den later som. Konu Ekatah."

Ingen kommentarer: