søndag 19. desember 2010

Forbilder

Hvem er Julian Assange - er han et sendebud? Se hvordan han arbeider, han går inn i det skjulte og avslører. Jordboerne har blitt lurt trill rundt i generasjoner med løgn og falske samfunns-strukturer. Men det er mange enda som tror dette systemet er nødvendig og må holdes i hevd! 'Små'skurkene tyter fram og bedyrer sin uskyld, mens de store skurkene sitter godt skjult. Vi har mottatt mye energi de siste årene som har arbeidet i samme retning som Assange viser, nemlig gjennomlyser og avslører. De store hjelperne hans er datamaskiner. Men har vi ikke noe enda bedre?

Jo, vi har innebygde datamaskiner som vi har reparert, renset og avgiftet i ny energi - vår egen suverene hjerne, trimmet og 'hjernevasket', står klar til å bli det neste fullkomne og suverent allmektige hjelpemiddelet. Det er mye mer som må avsløres.

I egoets verden skal alt utbroderes og kompliseres, mens det i sjelens verden forenkles. Og vi er på veg til hjertestyrt virksomhet. Når noe blir gjort for innviklet er det alltid forvrengte, destruktive energier som påvirker prosessene, vet vi. Jo enklere innfallsvinkelen er, jo klarere er sikten. Så se bildet; mange milliarder små og store vesener kryper og kravler under det store, tunge teppet laget av seig illusjons-materie. Nå er det hull i teppet, og ny energi siver inn støtt og stadig. Nyorientering er ikke lett, men det er nødvendig. Vi skal videre inn i hjertet og opp i høyden eller ned i dybden - alt etter som du ser det. Om ikke lenge stilles det store krav til oss som må innfris, vi har ingen tid å miste før vi går inn i en ny Tidsalder. Vi har også en 'dokumenthaug' å ta oss av. Vi skal bli fullt autentiske. Det er mange sannheter som skal åpenbares for oss fortsatt. Vi trenger all den beskyttelse vi kan få, og alt det mot som tenkes kan. Vi gir oss ikke nå.

Ingen kommentarer: