torsdag 2. desember 2010

Bedre og bedre dag for dag ... !

Stadig vekk kommer det nå meldinger fra 'de ukjente' om at arbeidet med å nedtone Illuminati pågår for fullt. I ett tilfelle blir det fortalt om 'et vidunderlig vesen' som kom på besøk i romfartøyet. Dette vesenet (som nok var en hun) fortalte at deres kropper var mer subtile og sofistikerte enn de jordiske kroppene. Kroppene deres besto av rein energi og rein bevissthet, og de ble ikke hindret av de jordiske begrensningene. De kunne forøvrig bevege seg overalt der de ble sendt.

Ordet sendt er et stikkord i denne sammenheng - de sendes av den guddommelige Fader-Moder (heretter kalt Kilden.) De lever glade og lykkelige alle sine dager når de får utføre oppdrag gitt dem av Kilden. Ingen glede er større i deres øyne. De lever sine liv i hierarkier likt det "Hvite Broderskap" her på Jorda. De er inndelt i grupper, men det har ikke noe med over eller under å gjøre. Alle er likeverdige, deres nærhet til Kilden er den samme, deres enorme glede over å utføre ordre er den samme, og de alternerer mellom gruppene alt etter som det er hensiktsmessig for Kilden å sende dem.

De har ingen bånd til sine gruppe-kolleger eller arbeid - de er helt fristilt og står kun til tjeneste for den guddommelige Fader-Moder. Det er deres eneste grunn til å leve og det er deres største glede og lykke i livet de lever. De er i en dyp salighetstilstand. Dette eiegode vesenet kom med mange suverene forslag fra Kilden, til tiltak for Jorda og full frihet for jordboerne. Hva forslagene gikk ut på kunne ikke lanseres fritt, da det ville forkludre andre planer. Men resultatet av slike 'besøk' vil påskynde oppstigningsprosessen, blir det slått fast. Når første kontakt skjer, er fortsatt ikke frigitt.

Ingen kommentarer: