søndag 5. desember 2010

Kjærlighet - den ultimate Kraft i universet

Akashic Transformations og Jen Eramith
http://www.akashictransformations.net/mc/page/ARon

Her er et ultrakort referat fra en innholdsrik og meget interessant kanalisering ved Jen Eramith

Den ultimate kraften i universet er Kjærlighetens Lys - det omfatter alle vesener som eksisterer. Dette lyset kan kun oppleves gjennom kjærlighet. Innenfor det universelle lyset er det mange ulike systemer som inkluderer hierarkier, men de fleste er ikke hierarkiske. Det finnes systemer hvor det er tilhengere av guder. Mye av det folk opplever som gud eller ideen om gud, bunner i Lyset, når det oppleves og skal forklares.

Det finnes engler og utallige andre lysvesener i universet. Englene er svært relevante for den menneskelige verden. Englenes store oppgave er å forbinde alle med kilden til alt Lys - menneskenes egen guddommelighet - gjennom en konkret opplevelse av kjærlighet. Det er englenes spesialfelt. Hvis det skjer noe spesielt i menneskenes verden som trenger tilførsel av mye kjærlighetsenergi, er øyeblikkelig englene der i tusenvis. Når energien er i endring som nå under skiftet, kan du plutselig kjenne deg omringet av engleenergi. Stol på at det du opplever er sant, fordi englene vil ha denne nærkontakten med menneskene.

Universet er fylt med alle variasjoner av åndelige vesener og de kan stå til tjeneste like variert, men kan noen av dem hindre vekst for menneskene og planeten? JA! På lik linje med mennesker som vil hindre din vekst, så er det 'usynlige' vesener som også vil det. Universet - en speiling av bl. a. menneskers tanker/energier - består av et mylder av muligheter i så måte. Merk; Det er en universell Sannhet som gjelder for denne verden og alle former for eksistens i universet - denne sannheten er; ingen kan oppleve noe med mindre de har samtykket til det. Hindres du av noen, synlig eller usynlig, så vet du det er fordi du sjøl har akseptert det. Det som er interessant da, er å finne ut hvorfor du har gått med på det. Så snart du forstår hvorfor, så har du også lært noe nytt om deg sjøl. Kanskje skulle du lære å sette grenser? I alle fall, så snart lærdommen er integrert, er sperringene borte.

Les alt her; http://www.akashictransformations.net/mc/page/ARon

Ingen kommentarer: