søndag 5. desember 2010

Integritet

For et år siden skrev jeg om enkelhet og ekthet (se nedenfor.) Det har sin rettmessige plass i vurderingen av integritet. Nå er det viktigere enn noen gang å være klar over hva det er å være en 'integrert person'. Vi flytter fra sinnet til hjertet. Integritet og tillit er to alen av samme stykket. Er du integrert, har du også tillit. Har du tillit til deg sjøl (det er hele tida deg sjøl det er snakk om), så stoler du på deg sjøl. Det er du som definerer deg. Andre eksisterer ikke i den forstand. Du vet hva 'du' mener og det er viktig og gjeldende for deg. Se deg i speilet, og tell hvor mange du ser. Det er alltid speilbildet ditt du ser, enten 'i' speilet eller 'utenfor' speilet. Alt som skjer deg, har utspill 'i' deg. Alle du møter, har utspill i deg. Andre - dine medskapere - er på linje med Naturen. Naturen har sin egen integritet - det aksepteres. Vi interagerer med naturen på dens egne premisser, og så langt våre premisser tillater. Vi tilpasser oss med vår integritet til naturens integritet. Ingen over - ingen under. Det er et integrert samspill. Slik også med speilbildene - medskaperne - våre, i eller utenfor speilet.

Desember 2009: "Med Klarheten kommer Enkelheten. Den storartede og dype enkelheten. Et forvirret, mentalt liv har en lineær form for bredde, men det har ingen dybde. Det mentale livet gir ikke dybde, mening, farge eller et forhold til seg selv og til verden rundt. I 3D er det ikke et forhold, det er en reaksjon fra oss til verden rundt oss. En reaksjon fra oss selv til kroppen vår. Det er ikke et virkelig forhold. Det er imidlertid dit vi skal nå - vi skal ikke lenger stå i vegen for oss selv. Det er ikke lenger snakk om å manipulere energien, enten det er gjennom disiplin eller komplekse systemer - de virker ikke, de er distraksjoner. Energien skifter mye når vi forsøker å gå ut av logikken. Enn så lenge tjener logikken en viss hensikt, men la dere selv føle og merk hva dere føler. Føle livet. Føle selvet. Føle andre. Dette vil lede til sann forståelse av enkelheten, ikke fra hodet, men fra hjertet. Det går forbi alle ord. Det kan ikke forklares. Vi vil heller ikke forklare det, men det er dit vi går. Vi trenger ikke å ha noen krav. Vi trenger ikke å ha fullt opp av gevanter. Vi lar det forbli totalt enkelt og ekte, og det spiller ingen rolle hva andre tenker. Om det er dumt, om det er alvorlig - det spiller ingen rolle. Vi lar det være enkelt og ekte etter hvert som vi går framover. Ekthet innebærer også å bli litt 'gal'. Det spiller ingen rolle."

Ingen kommentarer: