onsdag 1. desember 2010

Med tanke på å innta fjerde dimensjon

Kirael gjennom Kahu Fred Sterling; www.kirael.com


I over 50 000 år har 3d vært vert for menneskeliv. 3d-mennesker har en stemme som betyr at de har et språk og gjør av den grunn dualitet levedyktig - dualiteten kaller på definisjoner. Å definere noe betyr å sammenlikne, noe som er avgjørende for et yin/yang samfunn - opp/ned, foran/bak, tykk/tynn. Når vi inntar 4d-lyset kan vi derfor kommunisere telepatisk.

Det viktigste ved 3d-erfaringen er å bevege seg fra frykt til kjærlighet. Du har frykt, overvinner den og finner kjærligheten, men det slutter ikke der fordi en ny frykt viser seg, du overvinner den igjen, og så videre, og så videre. Det er en syklus med å utvikle seg fra frykt til kjærlighet.

Mange virkeligheter har kommet ut av 3d, og på et visst punkt erfarte de nevnte realitetene et skifte, avsluttet det og alle mennesker ble sendt tilbake til Skaperen - mens Jorda gikk i stå i lang tid. Men nå når 3d-syklusen avslutter, vil noen av dere være på planeten og være med over til 4d, hvor frykt ikke eksisterer. Det er litt av et sprang fra syklusen fra "frykt til kjærlighet" og til syklusen av "kjærlighet til lyset." Du er nødt til å forberede deg på dette dimensjonelle skiftet ved å fullstendiggjøre alle de fire kroppene, i alle områdene av ditt nåværende liv.

Når du er klar til å innta 4d, går du gjennom portaler. For å kunne se portalene, må du gjennom en prosess av opplysthet - få mer lys inn i den fysiske kroppen din ved å fjerne frykten. Resultatet av en slik opplysning er at alle fire kropper vil være lysere. Dessto lysere dine kropper er, jo mer oppmerksomhet vil du ha og jo mer synlig vil portalene være for deg.

For den som vil sette seg litt inn i hvordan best forberede seg på å mestre 4d, anbefaler jeg resten av kanaliseringen fra Kirael - den fortsetter her; www.kirael.com

Ingen kommentarer: