torsdag 30. desember 2010

Hilsen fra Alpha Spaceship!

Kanal: KRIS-WON
Les hele kanaliseringen her: http://www.galacticchannelings.com/english/index.html


En kortversjon av kanaliseringen: Den Galaktiske Føderasjonen ønsker å befri oss fra de negative kreftene og ta tilbake lysstyrken vi tidligere styrte etter i tusenvis av år. Muligens vil denne informasjonen likne på noe fra "Star Wars", sier de, men vi forsikres om at det er reelt og i ferd med å bli løst akkurat nå. Det er kanskje slik at den økonomiske krisa er mer virkelig for oss, mener de, fordi den har vi 'under huden' til daglig. Det er lettere å feste lit til det som er konkret og merkes godt, enn til at noen usynlige er her for å hjelpe oss. Vi blir oppfordret om å lytte til hjertet og trekke konklusjoner i samsvar med følelsene som strømmer fra det åndelige hjertet til det lavere sinnet, og la oss ledes av intuisjonen.

Vi får vite at den 'hemmelige regjeringa' som er styrt av noen få enerådende personer på Jorda, skal destabiliseres. At noen kan handle med slik hurtighet og dyktighet har de mørke ingen tro på. Kanalen min ber meg være eksplistt om innholdet i det som sies her, men vi kan ikke gi flere detaljer nå, sier Sohin. Det er en glede for oss å gi deg et godt budskap og vi oppfordrer deg til fortsatt å stå på som det utrettelige mennesket du er. Arbeid, arbeid, arbeid slik at vibrasjonsendringene finner sted i løpet av ganske kort tid i 3d perspektiv.

Når våre møter blir en realitet vil vi kunne hjelpe deg til å forbedre deg og utvikles på noen få år, noe som ellers ville tatt deg århundrer og årtusener å oppnå uten vår hjelp. Vi ønsker å 'innpode' deg med vår optimisme, så du kan fortsette med sterk tro og tillit. Gå med høyt hevet hode og vit at du er hovedpersonen i oppblomstringen av en ny era på denne planeten.

Velsignelser
Fred og kjærlighet.

Kommandør Sohin

Ingen kommentarer: