søndag 26. desember 2010

Dypere kommunikasjon

Nå er det stadig flere som tar inn mer ny energi i den fysiske kroppen. Energien eksploderer og stråler utover. Vi er ekspandert inn i universet og vi har allerede oppdaget at vi er ett med alt. Det i seg sjøl er et enormt syn! Hele strukturen er i omkalfatring. De gamle malene løsner og forsvinner og vi må ny-orientere oss. Når 3d slipper taket, blir det kaos i systemene fordi alt som er bygd opp av 3d er forgjengelig. Det er ikke noe evig og holdbart i 3d - bare falske etterlikninger og falske forestillinger - illusjon.


Når 3d slipper taket blir all kontakt mellom mennesker - dypere - og tryggheten får spillerom. Denne tryggheten fører også til at vi tør å kommunisere på en annen måte - vi er ikke lenger så slavebundet av ordene med 3d definisjonene. Vi vil finne nye ord som vi mener dekker det vi føler, og dette fører de som kommuniserer inn på et dypere plan. Ordene har ikke lenger definisjonsmakten alene, vi må føle oss fram i kommunikasjonen. Den som mottar meldingen kan gripe budskapet, ikke ved hjelp av meningsløse ord, men ved meningsfull følelse.


Prøv denne formen for kommunikasjon og se at det virker. Send ut følelsen din med ren hensikt og opplev at den blir fanget opp. Pust bevisst for enda bedre flyt. Bruk bevisstheten og se hvordan vi har vurdert slike hjelpemidler som pusten, tankene og følelsene som flyktige nødvendigheter uten reell verdi i forholdet til livet forøvrig. Etter hvert nå, så vil dyp kontakt bli selve livsstilen som vi alle foretrekker, mens den til nå helst har vært kjent i forhold til tvillinger. Er du en tvilling, så vet du meget godt hva jeg snakker om. Greier vi å gjennomføre dette til daglig, så skulle det i prinsippet ligge til rette for et felles språk verden over.


I kommunikasjon med dyr er det vanlig å sende bilder til dyret, og det plukker opp både bildet og følelsene som sendes sammen med. På den måten kan vi kommunisere mellom mennesker også, det er ikke spesielt for dyr, små barn eller sjelen. Og alltid tar bildene og følelsene utgangspunkt i det sanne og ekte-følte. Nå når lyset er blitt sterkere hos de fleste, blir alle uttrykk også sterkere og mer intense. Det er ikke så lett å se lyset der framme akkurat når alt koker rundt oss, men vi vet at det må være der og da kan vi trekke det til oss.


Les forøvrig her: http://lightworker.com/beacons/

Ingen kommentarer: