lørdag 11. desember 2010

Regn og storm ...

Iliuka.net

Vil Norge stå overfor noen store naturkatastrofer de nærmeste åra?
Iliuka: "Korrekt."

Hvilke typer katastrofer da?
Iliuka: "Der er bevninger, der er vinder menneskebarn ei har sett før, der er så óg for vannets oversvømmelser, og der er lik der faller så meget vann at der bliver nogen utrenelser af landmasser."

Vil det bli vulkan..?
Iliuka: "Ei vil der blive så."

Men Island?
Iliuka: "Så vil der blive, lik der er asker, korrekt."

Vil det påvirke Norge?
Iliuka: "Så vil det, korrekt."

Vil Oslo bli påvirket?
Iliuka: "Så vil det, korrekt."

Vil det ha noen stor betydning?
Iliuka: "Ei vil det."

Ingen kommentarer: