onsdag 1. desember 2010

Jorda Gaia Akasha Mennesket

Kryon kanalisert gjennom Lee Carroll
www.kryon.com

Det er tida for å gå i dybden og idag har jeg lyst til å gå i dybden av Gaia og Akasha, så kan det hende at en større forståelse dukker opp.

Gaia er planetens Jorda sin energi - en energi med medfødt intelligens som gir en intelligent bevissthet. Gaia kommuniserer på mange måter og en av dem kalles Akasha. Gaia definerer Akasha som 'planetens livskraft'. Denne livskraften omfatter alt, absolutt alt som er på denne planeten (ikke et støvfnugg er utelatt.) Så Gaias begrep om Akasha er enorm og svært storslått. Akasha-systemet, dypest sett, består av Gaia og menneskeheten. Det er altså forskjell på energi; den eldgamle energien, den relative fortids-energien og den som er i skiftet nå (forskjellene vil bli forklart senere.)

Menneskene er i en relasjon til Akasha slik, at Akasha kan definere menneskenes forhold til Jorda. Hele formålet med Gaia er å støtte menneskeheten. Energien som kommer fra planetens vibrasjonsrate er basert på det menneskene gjør, og vil rent faktisk påvirke universet. Dypt inne i Jorda er det en mellomdimensjonell hule som aldri vil bli funnet. Denne hula har 3d egenskaper som forbinder den med Jord-virkelighet, men den er også flerdimensjonell.

Skapelseshula er en av de eneste fysiske objektene på planeten som er en-dimensjonell hybrid. Det betyr, at den har 3d-egenskaper som mennesker absolutt vil se og forstå, hvis den var synlig, noe den ikke er - den kan aldri finnes eller oppdages. Inne i dette flerdimensjonelle stedet befinner registreringen seg av hvem vi er. Dette er Skapelseshula.

Når menneskebarnet kommer til planeten er denne hula det første stedet det besøker, allerede før fødselskanalen. Når menneskebarnet forlater planeten er denne hula det siste stedet, før det kommer heim. Hula er oppbevaringsstedet for registrering av menneskeheten - alle liv som menneskeheten har levd og selve sjelekjerne-essensen av hvert enkelt menneskebarn.

Hver sjel i Skapelseshula er enestående. Hver enkelt har et åndelig navn, et navn det ikke er mulig å uttale - det er snarere en energi. Skapelseshula blir Gaias referat av hvem som er her og hvem som har vært her. Hula er komplett. Den er hellig. Den er evig forseglet. Sjelekrystallene husker deres liv og deres livs energi. Sjele-energiene i krystallene vekselvirker med hverandre. Livstidene menneskebarnet lever endrer hulas energi og derfor også Gaia. Gaia er der fordi hula mellomdimensjonelt oppholder seg inne i Gaia. Tilsammen blir denne hula en registrering av sjeler, av livstider, av energien de skaper. Hør: Uansett hva du gjør på planeten, uansett vibrasjonell energi menneskebarnet skaper på planeten, så gjennomsyrer den de krystallinske stoffene. Registreringen av denne livsenergien forblir på planeten med sin vibrasjon i denne krystall for evig.

Viktig kanalisering - les resten her; www.kryon.com

Ingen kommentarer: