onsdag 15. desember 2010

Samling og enighet i 2011

http://thefederationoflight.ning.com/profiles/blogs/master-kuthumi-2011-a-year-of?xg_source=activity


Året markerer en stor åndelig utvikling for menneskeheten, sier Kuthumi, og peker på at mange flere sjeler vil våkne opp til sine høyere formål og huske kunnskap om sjelen. Når vibrasjonene er høynet, er på samme måten også sløret hevet. Jo høyere du vibrerer i lys, i bevissthet, jo tynnere blir sløret til et visst punkt er nådd hvor sjelens lys begynner å strømme i ett med alt - vibrasjonene i universet, Jorda og andre sjeler. Vi flyter da med vibrasjonene i Kilden og alt som er. Sånn er det og sånn skal det være, sier Kuthumi.

I 2010 skjedde mye oppvåkning ved ytre forvandlinger. Hele det økonomiske systemet slik du kjenner det vil måtte forandres, da det er tuftet på grådighet og maktbegjær. Endringene kan gjøres ut fra en høyere hensikt etter hvert som sjeleminnene kommer fram. Du virkeliggjør alt du trenger i ditt indre, det er ikke utenfor deg. Det har aldri vært utenfor deg! Jeg (Kuthumi) har mange ganger sagt i denne tida, forenkle livet ditt på alle måter. Når kampen mot korrupsjon og svindel forsterkes, vil flere rope på rettferdighet og fred. Folk i byene vil forenes, det er en styrke som leder videre framover til seier. Det er på tide å komme sammen for å dele varer og kunnskaper. Hjelpe hverandre som aldri før - tidspunktet for separasjon er over. Og så kommer en tid hvor du høster det du har sådd.

Hvor mye er sådd. På hvilken måte er andre hjulpet - ved åpent hjerte eller ved misunnelse. Hva forteller hjertet om dette. Det er handlingene kun, som bestemmer framtida. Det er noe som vil komme klart fram dette året. Det er to nivåer - det ytre og det indre. Det indre nivået, hjertet / kilden, er det fred der. Ser du skjønnheten i skaperverket. Respekterer du deg sjøl og dermed andre. Dette er essensielle spørsmål å tenke over.

2011 er enighetens og helhetens år - full oppvåkning i sinn og hjerte. Ny bevissthet. Ny måte å tenke på. Tid for å fokusere på en lykkelig framtid. Tid for forenkling i livet. Takke for laget til gjeld, rot og utdaterte følelser. Mye av 'næringen' er utgått på dato. Kvitt deg med det. Fristen er desember 2010! Det gjelder også såre minner. Vask og luft i alle kott i den emosjonelle kroppen. Slipp deg fri. Det venter deg fred og sjøltillit. Alt er i ditt indre - du fødes til ny lys-bevissthet.

Jorda vil også gå igjennom endringer i 2011 - jordskjelv, vulkanutbrudd og det vil bli et år med vann, mye vann. På forskjellige steder vil havbunnen stige betraktelig. Jordas fuktighet fortrenges. 2011 er året som forener menneskeheten. Et avgjørende år for hele framtida.

Ingen kommentarer: