onsdag 15. desember 2010

Avslutning og ny start

http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm


Det er ingen tvil om at alt kaos i verden oppfordrer folk til å se nye muligheter for endringer, sier SaLuSa. De 'skyldige' blir identifisert, men de har lite å tilby for å rette på noe. Mer av det samme, er ikke svaret denne gangen. Vi oppfordres til å tenke stort - og at alt er mulig. Det er ingen overdrivelse, sier han, å beskrive inneværende periode som kritisk. Likevel, det som trengs for å komme på sporet, er for hånden. Alle aspekter av våre liv blir overvåket, vi er en ny framvoksende sivilisasjon som er aktivt med i det som skjer (synes jeg ser iveren lyse ut av øynene våre, som på små barn). Når det hele først starter, skjer det fort. SaLuSa ber om at vi tenker igjennom og avgjør med oss sjøl om vi vil aksepterer dem når de viser seg.

Dette er slutten på dualiteten, en anledning som byr på alt det vi har forestilt oss. I århundrer har vi blitt brukt som brikker i et spill - det er noe som aldri mer skal forekomme. Nå kan vi la freden sige inn i bevisstheten. Det er dualiteten som har tillatt alle uttrykk for individuelle påfunn å komme fram, så det har lite for seg å bære nag til noen enkeltindivider. Det har vært svært utfordrende, når de som hadde negative hensikter har hatt de samme mulighetene som alle andre. For lenge siden var vi mindre bevisste og var lett å lede. Separasjon ble utbredt, men også dominans og undertrykkelse av andre grupper ble livsstilen i denne perioden. Det har vært en enorm påkjenning for menneskene dette, og det er først i nyere tid som følge av verdenskrigene, at idéen om andre måter å leve på dukket opp.

Det var svært nyttig for eliten på flere vis, at få satt med makten. Nå er de avslørt. Ikke noe kan gjenopprettes i samsvar med det som var. Det tjener ingen behov lenger og kan ikke gi grunnlag for det nye som dukker opp. Det som blir det neste steget, sier SaLuSa, vil gi oss en tro på framtida som er nøye planlagt. Vi vet at du trenger bevis som viser vei framover og som vil bli offentliggjort. Det vil frigi mange lyssjeler som endelig kan komme trygt fram, og vi vil være der å sikre deres trygghet. De får kraft som de vil bruke klokt og til beste for alle. Rikdom og overflod vil tilflyte dem, men blir etter hvert unødvendig da det vil bli spredt utover. Ingen skal oppleve mangel eller andre bekymringer. Det har alltid vært nok til en høy levestandard for alle, men Illuminati har sørget for forvrengning og manipulering så alle har sittet fast i avhengighetsforhold. Nå er de imidlertid grundig avslørt.

Vi kan utforme vår egen, nye framtid og deltar gjerne i sluttspillet. Underbevisst har vi alltid skjønt at det ville bli en vellykket avslutning på denne syklusen, samt at vi har vært beskyttet mot innblanding som ikke ville ført noe godt med seg. Jorda er en vakker planet som skiller seg ut fra de omliggende, og som restaurert vil den framstå i sin fulle prakt og glans. Det vil være passende, sier SaLuSa, at menneskene og Moder Jord stiger opp sammen i lyset. Det blir nye nivåer av bevissthet - det kan synes som om tida er noe kort, men vi vil bæres inn i høyere dimensjoner av absolutt glede og lykke. Vi har ikke noe å sammenlikne med hva angår det som venter oss, men det er fylt med kjærlighet og lys og energien vil gi ut milde og gode vibrasjoner og alt er svøpt i harmoni.

Ingen kommentarer: